Zoom

Vem riktar sig tjänsten till

Alla SUNET kunder som har eller vill teckna avtal om e-mötestjänsten.

Kostnader och avtal

Priser finns i nya avtalsmallen (2019-05-29).

Här finns tjänstebeskrivningen och vilka tilläggsfunktioner som går att beställa.

Komma igång

För att teckna zoom avtal, skicka mail till media@sunet.se

Följande uppgifter behövs för ett avtal. När vi fått era uppgifter fyller vi i ett avtal och skickar tillbaka för underskrift i två exemplar. Båda exemplaren skall skrivas på av avtalsansvarig /firmatecknare och skickas till Sunet, enligt instruktioner som skickas i samband med avtalet.

Organisationens namn

?

Postadress

Organisationsnummer

Avtalsansvarig/firmatecknare/den som undertecknar avtalet

Administrativt ansvarig (service owner)

Namn?

E-post?

Telefon?

Kontaktuppgifter till driftcentral, helpdesk eller liknande

Namn?

E-post?

 

Tekniskt ansvarig

Namn?

E-post?

Telefon?

Säkerhetsfrågor (abuse)
E-post?
Fakturaadress och referens

Vad händer efter beställningen 

Efter påskrivet avtal kommit till Sunet, skickar vi beställningen till Nordunet som sätter upp er Zoom instans. 
Personen ni anger som administrativt ansvarig (service owner) i avtalet kommer få mail när instansen är uppsatt.
Därefter behöver ni själva konfigurera er instans för autentisering och egen s.k. vanity url. Se mer information.

  • No labels