Ladok-LMS integration

Bakgrund

Ett större antal lärosäten uppgav under våren 2017 genom ett “Letter of Intent” till Sunet att man var intresserad av att använda Sunets tjänst för LMS baserad på Canvas.

En kritisk framgångsfaktor för varje LMS-implementation är en lyckad integration med LADOK. Eftersom ett större antal lärosäten valt samma tekniska plattform (Canvas) fanns det möjlighet att samordna den tekniska lösningen av integration med LADOK. Ett projekt genomfördes hos Sunet för att ta fram en sådan teknisk lösning.

Resultat

Sunet förvaltar nu en adapter som möjliggör integration mellan Canvas och Ladok. Du hittar mer information om adaptern via Dokumentation för Lärosäten
Activity

Kom igång med Resultat till Ladok (resultatrapportering Canvas till Ladok)
19.05.2020 11:39 CEST Minette Henriksson
(WIP) Användningsfall: Använd Canvasadaptern för att synka användare från ert personalsystem till Canvas
28.02.2020 15:43 CET Per Hörnblad
Dokumentation för Lärosäten
26.02.2020 14:42 CET Minette Henriksson
Ladok-LMS integration
26.02.2020 14:20 CET Minette Henriksson
Projektorganisation
26.02.2020 14:17 CET Minette Henriksson
Kontakt
26.02.2020 14:16 CET Minette Henriksson
Intresserade lärosäten
26.02.2020 14:15 CET Minette Henriksson
Kom igång med Canvasadapter (Ladok-Canvas integrationen)
18.12.2019 11:14 CET Per Hörnblad
(WIP) Användningsfall: Använd Ladok-LIS och Canvasadaptern för att synka data från er Ladokinstans till er Canvasinstans
18.10.2019 11:40 CEST Per Hörnblad
  • No labels