Speech2text

Speech2text - Sunets arbetsnamn på kommande undertextningstjänsten


Information 2021-09-22

Under oktober planerar Sunet att lansera en fristående tjänst för undertextning av video/ljud-filer. Den nuvarande tjänsten för undertextning fungerar idag endast för de som använder Sunet Play.
Den vidareutvecklade tjänsten har fortsatt stöd för Sunet Play men erbjuder även en separat portal med möjlighet att integrera med andra system samt manuell hantering.
För att använda den nya tjänsten kommer nya avtal inklusive separata GDPR-avtal att behöva tecknas, vi återkommer så snart allt är klart.

Mer ingående diskussioner om tjänsten äger rum tjänstens forum.


För mer info

Kontakta smt@sunet.se

  • No labels