Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Code Block
languagexml
titlesessionError.html
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<shibmlp styleSheet/>" />
 <title>Session Error</title>
</head>
<body>

<h1>Ett fel uppstod i sessionen</h1>

<shibmlpifnot Meta-errorURL>
<p>
Kontakta din inloggningstjänst för felsökning.
</shibmlpifnot>

<shibmlpif Meta-errorURL>
<script>
  var eventtype = '<shibmlp eventType/>';
  var statuscode2 = '<shibmlp statusCode2/>';
  statuscode2 = statuscode2.replace(/:/g, ":");

  var errorurl = "<shibmlp Meta-errorURL />";
  var now = "<shibmlp now />";
  now = now.replace(/:/g, ":");
  var ts = Date.parse(now)/1000;

  if (eventtype === "Login" && errorurl && (
    statuscode2 === "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:AuthnFailed" ||
    statuscode2 === "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:NoPassive" ||
    statuscode2 === "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:NoAuthnContext ||
    statuscode2 === "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:RequestDenied")) {
      errorurl = errorurl.replace(/ERRORURL_CODE/, "AUTHENTICATION_FAILURE");
      errorurl = errorurl.replace(/ERRORURL_TS/, ts);
      errorurl = errorurl.replace(/ERRORURL_RP/, "<shibmlp target />");
      errorurl = errorurl.replace(/ERRORURL_CTX/, "https://refeds.org/profile/mfa");
  
      var errorurl_short = errorurl.replace(/\?.*/, "");
  
      document.write('<p>Er inloggningstjänst tillhandahåller en informationssida som ni uppmanas använda för att lösa detta problem: \
        <a href="' + errorurl + '">' + errorurl_short + '</a>.');
  } else {
    document.write('<p>Kontakta din inloggningstjänst för felsökning.');
  }
</script>
</shibmlpif>

<p>
Teknisk information:
<p><font size="-1"><pre>
<shibmlp errorType/> at (<shibmlp requestURL/>)
<shibmlp errorText/>
<shibmlpif statusCode>
Error from identity provider:
Status: <shibmlp statusCode/>
<shibmlpif statusCode2>
Sub-Status: <shibmlp statusCode2/>
</shibmlpif>
<shibmlpif statusMessage>
Message: <shibmlp statusMessage/>
</shibmlpif>
</shibmlpif>
</pre>
</body>
</html>

...

Code Block
languagexml
titleattrChecker.html
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<shibmlp styleSheet/>" />
 <title>Din identitetsutfärdare skickade ingen identitet</title>
</head>
<body>

<shibmlpif entityID>
<h1>Din identitetsutfärdare skickade ingen identitet</h1>

Ingen identitet skickades med när du loggade in i Ladok för studenter. Kontakta helpdesk, service desk, IT-support eller motsvarande för er inloggningstjänst för hjälp.

<script>
  var missing_attributes = "<shibmlpifnot norEduPersonNIN>norEduPersonNIN </shibmlpifnot>";
</script>

<shibmlpif Meta-errorURL>
<p>
Er inloggningstjänst tillhandahåller en informationssida som ni uppmanas använda för att lösa detta problem:
<script>
  var errorurl = "<shibmlp Meta-errorURL />";
  var now = "<shibmlp now />";
  now = now.replace(/&#58;/g, ":");
  var ts = Date.parse(now)/1000;

  if (errorurl) 
  {
    errorurl = errorurl.replace(/ERRORURL_CODE/, "IDENTIFICATION_FAILURE");
    errorurl = errorurl.replace(/ERRORURL_TS/, ts);
    errorurl = errorurl.replace(/ERRORURL_RP/, "<shibmlp target />");
    errorurl = errorurl.replace(/ERRORURL_CTX/, missing_attributes + "http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1");

    var errorurl_short = errorurl.replace(/\?.*/, "");

    document.write('<a href="' + errorurl + '">' + errorurl_short + '</a>.');
  }
</script>
</shibmlpif>

<p>
Teknisk information: <script>document.write(missing_attributes);</script> saknas
</shibmlpif>

<shibmlpifnot entityID>
<h1>Session invalidated</h1>
<p>Your session was already invalidated before your information could
 be examined for completeness.</p>
</shibmlpifnot>

</body>
</html>

...