Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

This is Work In Progress at the moment

SWAMID AL1 – Obekräftad användare Kontot innehas av en person Används när information är kopplat till ett konto (t.ex. egengenererad information), t.ex. e-postadress

SWAMID AL2 – Bekräftad användare Kontot innehas av en identifierad person Används när information är kopplad till en person, t.ex. personnummer och studieuppgifter i Ladok.

Multifaktor-autentisering (även kallat 2-faktor då det vanligare endast är två faktorer man använder) innebär att man med större säkerhet vet att det verkligen är individen som innehar en AL2-identitet som loggar in i ett system. Anledningen att multifaktor höjer säkerheten är att det inte längre räcker med ett lösenord, som kanske är uppskrivet på en lapp eller kan avlyssnas på annat sätt, för att logga in i ett system.

...