Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Gå till https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/IDP30/MessagesTranslation och ladda hem filerna för de språk du vill lägga till.
  2. Lägg filerna i katalogen "/opt/shibboleth-idp/messages".
  3. Starta om Shibboleth Identity Provider behövs för att lägga till och aktivera de nya språkfilerna.

...