Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Beskrivning

Varför

Status

Upphandling av lärplattform

Vi genomför ny upphandling av LMS via NORDUnet, för att kunna fortsätta att erbjuda LMS-tjänst till de lärosäten som önskar det även efter att nuvarande avtal går ut.

Arbetet fortsätter 2023

Lansera schemaintegration TimeEdit till Canvas

Sunet har byggt en integration mellan Canvas samt schemasystemet TimeEdit. Efter pilottester kommer vi nu att lansera detta som en tilläggstjänst för de lärosäten som önskar samt hjälpa dem att få tjänsten på plats.  

Arbetet fortsätter 2023

Lyssna in behov av vidareutveckling av Canvasadaptern och tjänsten resultatrapportering Canvas till Ladok

Vi arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla och förbättra både Canvasadaptern samt tjänsten resultatrapportering, för att de ska fungera så bra som möjligt för våra kunder. Via Sunet Forum hämtar vi in förslag på utveckling och i dialog med kunderna samt med utgångspunkt i budget och tekniska möjligheter prioriterar vi utvecklingsförslagen. Detta presenteras mer utförligt på sidorna för dessa tilläggstjänster: Vidareutveckling av adaptern samt  Vidareutveckling av Resultatrapportering

Kontinuerligt

Egenutveckling av funktioner som tillhör kategorin “lågt hängande frukter” i Canvas

Flera av våra kunder utvecklar idag egna tekniska lösningar kopplat till lärplattformen. Lösningar som flera kunder kan ha intresse av. Vi verkar för att kunskapen om dessa lösningar sprids och diskussioner förs kring de behov som våra kunder har när det gäller utveckling av Canvas. Vi lyssnar även in och utreder om Sunet i vissa fall, tillsammans med sektorn, kan ta fram lösningar som många efterfrågar. 

Kontinuerligt

Arbeta med omvärldsbevakning och söka samarbete och erfarenhetsutbyte inom Norden och Europa

Att ta del av vad våra "systerorganisationer" i Norden och Europa arbetar med när det gäller LMS-tjänster är en viktig del av vår omvärldsbevakning. Vi fortsätter att stärka samarbetet mellan oss och dela erfarenheter och arrangera möten och utbyte på olika nivåer.

Kontinuerligt

Samordna stöd för övergången från Classic till New Quizzes i CanvasEn stor förändring sker under 2023 i Canvas då den tidigare quiz-motorn Classic byts ut mot den nya New quizzes. Sunet samordnar och driver en arbetsgrupp med representanter från lärosätena i nära dialog med leverantören. Allt för att bytet ska ske så smidigt som möjligt.Arbetet fortsätter 2023

...