Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

2022-09-20

Arbetet med kommande upphandling fortsätter. Den ska genomföras via NORDUnet och planen är att publicera upphandlingen innan årets slut.

2022-03-17

Den 16 mars tog NORDUnet Customer Advisory Group beslut om att initiera upphandling av LMS. Ett arbete som förväntas vara klart under 2022en RFI för LMS

2022-03-10

Arbetet med att ta fram en teknisk lösning för integration mellan Canvas och TimeEdit fortskrider. Sunets utvecklare är snart klara med en första version som kommer att presenteras för arbetsgruppen inom kort. Vi önskar därefter hjälp från ett av de lärosäten som ingår i arbetsgruppen, med att testa funktionaliteten (innan vi släpper den till fler). Mer info om arbetet hittar du här: Canvas och TimeEdit

...