Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Resultat: läsa information
  • Kataloginformation: läsa information
  • Kataloginformation: läsa användare och behörigheter
  • Behörighetshantering: Agera ombud för användare

Lärare

Läraren ska ha rättighet att rapportera resultat på den student den valt att rapportera på inne i Canvas. Finns inte denna rättighet ges information om detta på studentens rad inne i appen och det går inte för läraren att välja studenten för rapportering.

...