CNaaS Brandvägg

Description

For some customers we manage the firewall.
In the firewalls we do for example: NAT, DHCP and security policies.

Table of contents

 1. Adressbok för SUNET-adresser
 2. Namnstandard för SUNET regler och zoner
 3. Koppling mot VRF på PE
 4. Regler/policys
 5. Zones
 6. SUNET-MGMT-VRF (on-net FW)
 7. SUNET (off-net FW) Inbound MGMT
 8. BGP
 9. Interface mot CNaaS (MLAG/Portchannels)
 10. Interface mot CNaaS för MGMT av FW för kund
 11. HA-setup vs icke HA
 12. DHCP
 13. NAT
 14. System config loggning, SNMP, NTP, DNS
 15. Recovery av trasig FW
 16. Namnstandard för kundspecifika regler och zoner
 17. Logisk ritning
 18. Hantering av användarkonton till brandvägg
 19. Manuell failover
 20. Uppgradering av HA-cluster
 21. Initial config
 22. DHCP-boot/IPhelper
 23. Backup av konfiguration
 • No labels