You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Shibboleth 3 har inbyggt stöd för att visa sidorna för inloggning och utloggning samt övrig information på fler språk än engelska. När du installerar Shibboleth får du bara med det engelska språkstödet men det är enkelt att ladda ner och lägga till stöd för fler språk.

För att lägga till fler språk gör du så här:

  1. Gå till https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/IDP30/MessagesTranslation och ladda hem filerna för de språk du vill lägga till.
  2. Lägg filerna i katalogen "/opt/shibboleth-idp/messages".
  3. Starta om Shibboleth Identity Provider behövs för att lägga till och aktivera de nya språkfilerna.

Spring kommer att ladda rätt språkfil för webbläsarens språkinställning och hittar den inte rätt språk används engelska som standardval.

  • No labels