Kom igång med Resultat till Ladok (resultatrapportering Canvas till Ladok)

Flöde

LTI-appen (Resultat till Ladok) hämtar information från Canvas (REST) och Ladok (REST) och presenterar detta för den inloggade läraren. När läraren rapporterar ett resultat skickas detta till Ladok LIS-Adapter. När adaptern rapporterat resultatet får den inloggade läraren ett e-postmeddelande (till den adress som är satt i lärarens Canvas-användare) med status om hur rapporteringen gick. En kopia av detta e-postmeddelande kan även skickas till en funktionsbrevlåda som lärosätet valt ut.


Nödvändiga förutsättningar

Ladok LIS-Adapter

Lärosätet kommer att behöva ansluta sig till Ladok-LIS adapter (se: Ladok LIS-adapter) men endast för resultatdelen. Det går bra att fortsätta använda sin egen integration mot Ladok parallellt.

Canvas

Följande förutsättningar behöver finnas i Canvas.

Åtkomsttoken

En åtkomsttoken behöver genereras, under en dedikerad användare, i lärosätets Canvas. Detta för att LTI-appen ska kunna komma åt Canvas REST API.

Identifiering av kurstillfälle

Något av följande måste gälla:

 • Kurstillfällets Ladok-uid satt på sektionens sis_section_id i Canvas kursrum (om Canvas-adaptern används är detta satt)
 • Kurstillfällets Ladok-uid satt på sektionens integration_id i Canvas kursrum

Antingen anges kurstillfällets Ladok-uid ensamt, eller först i en sträng skiljt av _ (understreck). T.ex. b07dbcdc-a514-4c8e-bf5a-b2fe13d9a2f9_eventuell_ytterligare_lagrad_information

Identifiering av student

Något av följande måste gälla:

 • Studentens Ladok-uid satt på användarens sis_user_id (om Canvas-adaptern används är detta satt)
 • Studentens personnummer satt på användarens sis_user_id

Identifiering av lärare

Något av följande måste gälla:

 • Lärarens EduPersonPrincipalName (t.ex. abcd0123@umu.se) satt på användarens login_id.  Detta fungerar både med eller utan scope (abcd0123). I det senare fallet kan scopet (umu.se) anges i konfigurationen av appen.
 • Lärarens Ladok-uid satt på användarens sis_user_id
 • Lärarens Ladok-uid satt på användarens integration_id

Ladok

Följande förutsättningar behöver finnas i Ladok.

Certifikat/API-användare

Ett certifikat utfärdat av Ladok som LTI-appen behöver för att komma åt Ladoks REST API.

Lärare

En självklar förutsättning är att läraren ska ha rättighet att rapportera resultat på den student den valt att rapportera på inne i Canvas. Finns inte denna rättighet ges information om detta på studentens rad inne i appen och det går inte att välja den för rapportering.

Installation

Om ovanstående förutsättningar gäller kan lärosätet använda resultatrapporteringen.

Lärosätet skickar till Sunet

 • Åtkomsttoken för Canvas REST API.
 • Information om hur identifieringen av de olika Ladok-entiteterna (kurstillfälle, student och lärare) är mappade i Canvas.
 • Ladok-certifikat
 • Om så önskas, en e-postadress till en funktionsbrevlåda som kan ta emot samma e-postmeddelande läraren får efter hen utfört en resultatrapportering.

Sunet skickar till lärosätet

 • XML-data för installation av LTI-appen inne i Canvas.
 • No labels