SWAMID Board of Trustees är SWAMIDs styrgrupp och har för närvarande följande medlemmar med mandatperiod inom parantes:

Adjungerade:

Protokoll SWAMID Board of Trustees