I identitetsfederationen SWAMID är tillit till att universitet, högskolor och andra medlemmar hanterar användare och inloggningar tillräckligt bra grunden för att tjänsteleverantörer ska lita på att det är rätt användare som loggar in. För att definiera vad som är tillräckligt bra finns tillitsprofiler i SWAMID.

Tillitsprofilen SWAMID AL2 innebär fyra saker:

 1. En utökning av SWAMID AL1.
 2. Att högre krav ställs på att lärosätet vet vem personen är som innehar och använder kontot, detta kallas även för bekräftad användare.
 3. Att lärosätet ansvarar för personinformationen till skillnad från i SWAMID AL1.
 4. Att lärosätets identitetshanteringssystem uppfyller minst kraven i SWAMID AL2.

Beslutad tillitsprofil:

Vid ansökan om SWAMID AL2 ska medlemsorganisationen skicka till SWAMID:

 • Tillitsdeklaration för SWAMID AL2 genom en Identity Management Practice Statement
 • Alla dokument, eller länk till publikt publicerade dokument, som hänvisas till i tillitsdeklarationen

SWAMID granskar medlemsorganisationens ansökan baserat på tillitsdeklarationen.

SWAMID-wikin finns stöd för runt arbetet med att skriva en tillitsdeklaration.


Within the Identity Federation SWAMID is trust that universities, university colleges and other members manage users and logins good enough the foundation for Service Providers to be confident that it is the right user that is accessing the system. To define what is good enough SWAMID has decided on two Assurance Profiles for Identity Providers and their users.

The Assurance Profile SWAMID AL2 means three things:

 1. Extension of SWAMID AL1.
 2. The Member Organisation has more positively identified the user, this is also known as a confirmed user.
 3. The information associated with the user account is the Member Organisation responsible for.

Current Assurance Profile SWAMID AL2:

When applying for SWAMID AL2, the Member Organisation must supply with the application:

 • Assurance Declaration for SWAMID AL2 through an Identity Management Practice Statement describing how the Member Organisation fulfils the Assurance Profile.
 • All documents, or link to the publicly published documents, referred to in the Assurance Declaration.

SWAMID Audits the Member Organisation based on the Assurance Declaration.