Endast de organisationer som vill låta sina användare ta del av tjänster som är kopplade till SWAMID behöver vara medlemmar i SWAMID. Tjänsteleverantörer som registrerar tjänster i SWAMID måste uppfylla registreringskriterierna i aktuell SWAMID teknologiprofil.

 • 63 organisationer är medlemmar i SWAMID
 • 5 medlemmar är godkända för tillitsprofilerna SWAMID AL1, SWAMID AL2 och SWAMID AL3
 • 39 medlemmar är godkända för tillitsprofilerna SWAMID AL1 och SWAMID AL2
 • 19 medlemmar är godkända för enbart tillitsprofilen SWAMID AL1
 • 54 medlemmar använder teknologiprofilen SAML WebSSO
 • 60 medlemmar använder teknologiprofilen eduroam 

Medlemsorganisationer

För att se information om respektive organisations identitetsutgivare använd SWAMIDs metadataverktyg.


Only those organisations that have identity providers and want to let their end users access services linked to SWAMID need to be members of SWAMID. Service owners who register services in SWAMID must meet the registration criteria in the SWAMID technology profile in question.

 • 63 organisations are members of SWAMID
 • 5 members are approved for the assurance identity profiles SWAMID AL1, SWAMID AL2 and SWAMID AL3 assurance identity profiles
 • 39 members are approved for the assurance identity profiles SWAMID AL1 and SWAMID AL2 assurance identity profiles
 • 19 members are approved for the assurance identity profile SWAMID AL1 only
 • 54 members use the technology profile SAML WebSSO
 • 60 members use the eduroam technology profile

Member organisations

To see information about each organization's identity provider, use the SWAMID Metadata Tool.

All text inte table is in Swedish!


ORGANISATIONSWAMID AL1SWAMID AL2SWAMID AL3
SAML WebSSOeduroam
Akademiska husSWAMID AL1eduroam
Blekinge tekniska högskolaSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Chalmers tekniska högskolaSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Delegationen mot segregationSWAMID AL1SWAMID AL2


eduroam
Enskilda Högskolan StockholmSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Ersta Sköndal Bräcke HögskolaSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
European Spallation SourceSWAMID AL1eduroam
Forskningsrådet FormasSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Forskningsrådet ForteSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
FörsvarshögskolanSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Gymnastik- och idrottshögskolanSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Göteborgs universitetSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Handelshögskolan i StockholmSWAMID AL1


SAML WebSSOeduroam
Högskolan DalarnaSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Högskolan i BoråsSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Högskolan i GävleSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Högskolan i HalmstadSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Högskolan i SkövdeSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Högskolan KristianstadSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Högskolan VästSWAMID AL1


SAML WebSSOeduroam
Institutet för rymdfysikSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Karlstads universitetSWAMID AL1SWAMID AL2SWAMID AL3
SAML WebSSOeduroam
Karolinska institutetSWAMID AL1


SAML WebSSOeduroam
KK-StiftelsenSWAMID AL1eduroam
Klimatpolitiska rådetSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
KonstfackSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Kungliga biblioteketSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Kungliga KonsthögskolanSWAMID AL1


SAML WebSSOeduroam
Kungliga MusikhögskolanSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Kungliga tekniska högskolanSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Kungliga VetenskapsakademienSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Linköpings universitetSWAMID AL1SWAMID AL2SWAMID AL3
SAML WebSSOeduroam
LinnéuniversitetetSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Luleå tekniska universitetSWAMID AL1


SAML WebSSOeduroam
Lunds universitetSWAMID AL1SWAMID AL2SWAMID AL3
SAML WebSSOeduroam
Malmö universitetSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
MittuniversitetetSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Mälardalens universitetSWAMID AL1


SAML WebSSOeduroam
Naturhistoriska riksmuséetSWAMID AL1


SAML WebSSOeduroam
NORDUnetSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
PolarforskningsinstitutetSWAMID AL1eduroam
RISE Research Institutes of SwedenSWAMID AL1


SAML WebSSOeduroam
RymdstyrelsenSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Röda Korsets HögskolaSWAMID AL1


SAML WebSSOeduroam
Sophiahemmet HögskolaSWAMID AL1


SAML WebSSOeduroam
Statens maritima och transporthistoriska museerSWAMID AL1
Stiftelsen för strategisk forskningSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

SWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Stiftelsen Riksbankens jubiléumsfondSWAMID AL1SWAMID AL2


eduroam
Stockholms konstnärliga högskolaSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Stockholm International Peace Research InstituteSWAMID AL1eduroam
Stockholms universitetSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Sveriges lantbruksuniversitetSWAMID AL1


SAML WebSSOeduroam
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)SWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Södertörns högskolaSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Umeå universitetSWAMID AL1SWAMID AL2SWAMID AL3
SAML WebSSOeduroam
Universitets- och högskolerådetSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam

Universitets- och högskolerådet – Antagning.se

SWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSO
UniversitetskanslersämbetetSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
Uppsala universitetSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
VetenskapsrådetSWAMID AL1


SAML WebSSOeduroam

Vetenskapsrådet – eduID

SWAMID AL1SWAMID AL2SWAMID AL3
SAML WebSSO

Vetenskapsrådet – SUNET

SWAMID AL1


SAML WebSSOeduroam
VINNOVASWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam
World Maritime UniversitySWAMID AL1eduroam
Örebro universitetSWAMID AL1SWAMID AL2

SAML WebSSOeduroam