SWAMID är medlem av interfederationen eduGAIN. På samma sätt som varje medlem i SWAMID måste skriva en tillitsdeklaration genom Identity Management Practice Statement måste varje medlem i interfederationen skriva och publicera en Metadata Registration Practice Statement.

Alla identitetsutfärdare exporteras till eduGAIN om inte organisationen aktivt beslutar att deras identitetsutgivare inte ska exporteras.
Tjänsteleverantörer exporteras till eduGAIN endast om de väljer att göra det och att tjänsten använder de internationella entitetskategorierna.


SWAMID is a member of the Interfederation eduGAIN. In the same way that every member of SWAMID must write a Trust Declaration in the Identity Management Practice Statement, any member of the interfederation write and publish a Federation Metadata Registration Practice Statement.

SWAMID export all Identity Providers to eduGAIN by default. A member organisation can decide to opt-out this export.
SWAMID only export services to eduGAIN that opt-in and uses current international entity categories.