Undertextning i REACH

Sunet Play har en en tilläggsfunktion för undertextning i modulen REACH. I REACH kan man lägga in olika tjänsteleverantörer för undertextning. Det finns nu ett avtal med Kalturapartnern Amberscript som levererar maskintranskriberade undertexter.

Amberscript tar betalt per timme film som ska transkriberas.

TjänstPris
1 timme maskintranskriberad undertext€7

Beställning

Varje lärosäte har en namngiven person som är beställningsberättigad och ett mejl till denna eller kontraktsansvarig med uppgifter om hur beställning görs har skickats till dessa.

Vid beställning måste en uppskattad årlig transkribering anges i antal timmar. Detta blir då en post som är enkel att övervaka för er inifrån panelen. Varje timme beställd transkribering motsvarar 60 krediter i systemet. Systemet varnar för när krediterna (enligt uppskattningen) börjar ta slut. Om tjänsten påbörjas under pågående period delas krediter ut baserat på uppskattningen per månad som återstår av perioden.

Fakturering sker månadsvis baserat på antal timmar som transkriberats. Ni betalar alltså för faktisk användning i efterskott. OBS! Under en övergångsperiod så kommer vi att fakturera månadsvis med 1/12 av den årliga volym ni uppgett. Detta kommer senare att justeras så att ni betalar för faktisk förbrukning.

Beställningarna löper med automatisk förnyelse med samma förfallodag som Play-avtalet (dvs vid årsskiftet). Uppsägning behöver göras 4 månader innan detta datum. Krediter som ännu inte förbrukats vid året slut tas bort, men har ingen påverkan ekonomiskt. Nya krediter tillförs vid nästa periods början enligt ursprungliga uppskattningen.

Om ni behöver justera er uppskattning för kommande period, skicka en uppdatering enligt beställningsförfarandet ovan.

För mer info

https://knowledge.kaltura.com/help/kaltura-reach-info

https://www.amberscript.com/en/

  • No labels