Undertextning i REACH

Sunet Play har en en tilläggsfunktion för undertextning i modulen REACH. I REACH kan man lägga in olika tjänsteleverantörer för undertextning. Det finns nu ett avtal med Kalturapartnern Amberscript som levererar maskintranskriberade och manuella undertexter.


TjänstPris
Automatisk undertextning

93 öre per minut*

Manuell undertextning40 kr per minut*

(* Baserat på en €-kurs av 10 SEK/€. Justeras automatiskt vid varje faktureringstillfälle efter aktuell valutakurs (Riksbankens "mittkurs").

Beställning

Varje lärosäte har en namngiven person som är beställningsberättigad och ett mejl till denna eller kontraktsansvarig med uppgifter om hur beställning görs har skickats till dessa.

Fakturering sker månadsvis baserat på antal timmar som transkriberats. Ni betalar alltså för faktisk användning i efterskott. 

Beställningarna löper med automatisk förnyelse med samma förfallodag som Play-avtalet (dvs vid årsskiftet). Uppsägning behöver göras 4 månader innan detta datum. 

För mer info

https://knowledge.kaltura.com/help/kaltura-reach-info

https://www.amberscript.com/en/

  • No labels