Problem med svenska tecken

2020-10-23: Det finns f.n. problem med å, ä och ö på stora delar av Sunets wiki. Felsökning pågår...

Welcome to the Sunet Wiki

Sunet's aim is to provide Swedish higher education sector with access to well-developed and effective national and international data communication, national academic identity infrastructure and other related services that meet the needs of the sector, whatever their geographical location. For more information in Swedish about Sunet please visit https://www.sunet.se.

Content navigation

This is the landing page for all Sunet services and collaborations wiki spaces. On your left you'll see two tabs, one for services and one for collaborations. Under each tab there are links to different spaces in each category.

Wiki language

The content on this wiki is both in Swedish and English based on the different expected space audiences.

When do I need to log in?

Only users that need to update content or need access to restricted spaces need to log in to the Sunet Wiki. When you log in you don't get access to any content until you get access rights to you space(s).

Sunets kalender

Kalendern innehåller händelser och tillställningar som har någon relation till Sunets intresseområde, t.ex. GÉANT, NORDUnet och andra möten inom akademiska sfären.

Kalendern visar alla publika händelser och tillställningar för denna månad. Om kalendern är tom beror det troligtvis på att det inte finns något i kalendern denna månad, tryck då på länken "Leta efter mer", eller "Look for more" på engelska, för att se framtida händelser och tillställningar.

Vill du prenumerera på denna kalender lägg till följande länk i ditt kalenderprogram
https://calendar.google.com/calendar/ical/events%40sunet.se/public/basic.ics

Activity

Sunetdagarna Sunetdagarna hösten 2020 anordnas i digital form
Information och Processer Behovsfångst och kontaktpersoner
Projekt och Aktiviteter LMS-adapter (ny Canvas adapter)
Sunet Survey Aktuellt
Sunet Säker lagring Projektdirektiv och projektplan
Campus Network as a Service Arista MLAG for access configurations
SWAMID 4.1 Entity Categories for Service Providers
Sunet DNS RPZ - DNS-brandvägg
Projekt och Aktiviteter Digital tentamen