Digital tentamen

Med Sunets tjänst Digital tentamen hanterar lärosätet hela processen för examination digitalt. Leverantör är norska Inspera Assessment och tjänsten finns för avrop sedan december 2020.


Varje lärosäte som är ansluten till vår tjänst för Digital tentamen har en egen instans av Inspera.
Just nu är 23 lärosäten anslutna.

Lärosäten som använder Inspera via Sunet

Göteborgs universitet

Gymnastik- och idrottshögskolan

Umeå universitet

Malmö universitet

Luleå Tekniska universitet

Försvarshögskolan

Högskolan Kristianstad

Linnéuniversitetet

Sophiahemmets högskola

Stockholms universitet

Lunds universitet

Karolinska Institutet

Sveriges lantbruksuniversitet

Karlstads universitet

Blekinge Tekniska Högskola

Högskolan Väst

Mittuniversitetet

Högskolan Dalarna

Högskolan i Halmstad

Jönköping University

Marie Cederschiöld högskola

Chalmers

Södertörns högskola

Activity

Digital tentamen
28.11.2023 11:31 CET Minette Henriksson
Användarguider
05.10.2023 10:47 CEST Minette Henriksson
Support LIS-adapter
12.12.2022 11:24 CET Minette Henriksson
Teknisk information
08.12.2022 11:06 CET Minette Henriksson
Drift och övervakning
08.12.2022 10:51 CET Minette Henriksson
  • No labels