Om tjänsten


Digital tentamen

Mer info kommer

Tjänsteförvaltare

Patrick Dorls, patrick.dorls@sunet.se 
Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se (avtalsfrågor)

Tjänsteägare

Per Nihlén (per@sunet.se)

Leverantör

Inspera, https://www.inspera.com/

Önskar ni ansluta till tjänsten?

Har ni frågor och/eller önskar ansluta till tjänsten kontakta minette.henriksson@sunet.se 

Kostnad

Kostnaden för lärosätet att ansluta till tjänsten beräknas på antalet helårsstudenter (HST). Vi utgår från UKÄs aktuella statistik. Förutom löpande månadskostnad betalar lärosätet även en engångsavgift till Sunet.

Tilläggstjänster

Integration mellan Ladok och Inspera ingår i tjänsten, läs mer om LIS-adaptern här.

Nätverk för tjänsten

Samarbete och erfarenhetsutbyte sker inom ramen för nätverket för Digital tentamen. Bli medlem i nätverket genom att ansluta till vårt forum: https://forum.sunet.se/s/digital-tentamen

Behovsfångst

Tjänsteförvaltarna fångar upp behov och önskemål om allt som rör tjänsten via nätverket för Digital tentamen. 

Anslutna lärosäten

En lista med vilka lärosäten som just nu är anslutna till tjänsten hittar du på startsidan


  • No labels