Digital tentamen

Med Sunets tjänst Digital tentamen hanterar lärosätet hela processen för examination digitalt. Leverantör är norska Inspera Assessment och tjänsten finns för avrop sedan december 2020.


Varje lärosäte som är ansluten till vår tjänst för Digital tentamen har en egen instans av Inspera.
Just nu är 18 lärosäten anslutna.

Lärosäten som använder Inspera via Sunet

Göteborgs universitet
Gymnastik- och idrottshögskolan
Umeå universitet
Malmö universitet
Luleå Tekniska universitet
Försvarshögskolan
Högskolan Kristianstad
Linnéuniversitetet
Sophiahemmets högskola
Stockholms universitet
Lunds universitet
Karolinska Institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Karlstads universitet
Blekinge Tekniska Högskola

Högskolan Väst

Mittuniversitetet

Högskolan Dalarna

Activity

Digital tentamen
14.03.2023 11:59 CET Minette Henriksson
Support LIS-adapter
12.12.2022 11:24 CET Minette Henriksson
Användarguider
08.12.2022 11:09 CET Minette Henriksson
Teknisk information
08.12.2022 11:06 CET Minette Henriksson
Drift och övervakning
08.12.2022 10:51 CET Minette Henriksson
Ladok-integration
16.11.2022 12:36 CET Minette Henriksson
Nätverk för samverkan
16.11.2022 09:34 CET Patrick Dorls
Utvecklingsförslag
11.11.2022 09:56 CET Minette Henriksson
Ansluta till tjänsten
10.11.2022 09:19 CET Minette Henriksson
  • No labels