Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kopiera över jetty-base (där allt intressant finns) till den nya installationen, fixa rättigheterna och länka om jetty

Code Block
sudo cp -r jetty/jetty-base/ jetty-distribution-9.3.24.v20180605/
sudo chown -R jetty:jetty jetty-distribution-9.3.24.v20180605/
sudo rm jetty
sudo ln -s jetty-distribution-9.3.24.v20180605/ jetty

...