Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Utökad hantering av errorURL

Se SAML V2.0 Metadata Deployment Profile for errorURL Version 1.0 för definitionen av den utökade hanteringen av errorURL.

...

Shibboleth tillåter ett par macron i templates. Den är dock ganska begränsad och kan kompletteras med javascript. Exempel som hänvisar användaren till identitetsutfärdarens errorURL när autentisering misslyckas, sannolikt på grund av misslyckad MFA-autentisering. Denna gissning bygger på att eventType är Login och att SAML-felkoden är något av AuthnFailed, NoPassive, NoAuthnContext eller NoAuthnContext RequestDenied.

Code Block
languagexml
titlesessionError.html
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<shibmlp styleSheet/>" />
 <title>Session Error</title>
</head>
<body>

<h1>Ett fel uppstod i sessionen</h1>

<shibmlpifnot Meta-errorURL>
<p>
Kontakta din inloggningstjänst
för felsökning.
</shibmlpifnot>

<shibmlpif Meta-errorURL>
<script>
  var eventtype = '<shibmlp eventType/>';

  var statuscode2 = '<shibmlp statusCode2/>';
  statuscode2// = statuscode2.replace(/:/g, ":");

  var errorurl = "<shibmlp Meta-errorURL Replace & #58; with : (shibmlp variables are html-encoded)
  statuscode2 = statuscode2.replace(/&#58;/g,":");

  var errorurl = "<shibmlp errorURL/>";

  var now = "<shibmlp now />";
  // Replace & #58; with : (shibmlp variables are html-encoded)
  now = now.replace(/:&#58;/g, ":");

  var ts = Date.parse(now)/1000;

  if (errorurl !== null && errorurl !== ''){
    if (eventtype === "Login" && errorurl && ( (
        statuscode2 === "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:AuthnFailed" ||
        statuscode2 === "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:NoPassive" |||
        statuscode2 === "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:NoAuthnContext" ||
        statuscode2 === "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:RequestDenied")) {
      errorurl = errorurl.replace(/ERRORURL_CODE/, "AUTHENTICATION_FAILURE");
      errorurl = errorurl.replace(/ERRORURL_TS/, ts);
      errorurl = errorurl.replace(/ERRORURL_RP/, "<shibmlp target />ERRORURL_RP");
      errorurl = errorurl.replace(/ERRORURL_CTX/, "https://refeds.org/profile/mfa");

        var errorurl_short = errorurl.replace(/\?.*/, "");
         document.write('<p>Er inloggningstjänst tillhandahåller en informationssida som ni uppmanas använda för att lösa detta problem: \
        <a href="' + errorurl + '">' + errorurl_short + '</a>.');
    }
  } else {
    document.write('<p>Kontakta din inloggningstjänst för felsökning.');
  }
</script>
</shibmlpif>

<p>
Teknisk information:
<p><font size="-1"><pre>
<shibmlp errorType/> at (<shibmlp requestURL/>)
<shibmlp errorText/>
<shibmlpif statusCode>
Error from identity provider:
Status: <shibmlp statusCode/>
<shibmlpif statusCode2>
Sub-Status: <shibmlp statusCode2/>
</shibmlpif>
<shibmlpif statusMessage>
Message: <shibmlp statusMessage/>
</shibmlpif>
</shibmlpif>
</pre>
</body>
</html>

AttributeChecker

AttributeChecker aktiveras i shibboleth.xml. Exempel med krav på attributet norEduPersonNIN:

...

Code Block
languagexml
titleattrChecker.html
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<shibmlp styleSheet/>" />
 <title>Din identitetsutfärdare skickade ingen identitet</title>
</head>
<body>

<shibmlpif entityID>
<h1>Din identitetsutfärdare skickade ingen identitet</h1>

Ingen identitet skickades med när du loggade in i Ladok för studenter. Kontakta helpdesk, service desk, IT-support eller motsvarande för er inloggningstjänst för hjälp.

<script>
  var missing_attributes = "<shibmlpifnot norEduPersonNIN>norEduPersonNIN </shibmlpifnot>";
</script>

<shibmlpif Meta-errorURL>
<p>
Er inloggningstjänst tillhandahåller en informationssida som ni uppmanas använda för att lösa detta problem:
<script>
  var errorurl = "<shibmlp Meta-errorURL />";
  var now = "<shibmlp now />";
  now = now.replace(/&#58;/g, ":");
  var ts = Date.parse(now)/1000;

  if (errorurl) 
  {
    errorurl = errorurl.replace(/ERRORURL_CODE/, "IDENTIFICATION_FAILURE");
    errorurl = errorurl.replace(/ERRORURL_TS/, ts);
    errorurl = errorurl.replace(/ERRORURL_RP/, "<shibmlp target />");
    errorurl = errorurl.replace(/ERRORURL_CTX/, missing_attributes + "http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1");

    var errorurl_short = errorurl.replace(/\?.*/, "");

    document.write('<a href="' + errorurl + '">' + errorurl_short + '</a>.');
  }
</script>
</shibmlpif>

<p>
Teknisk information: <script>document.write(missing_attributes);</script> saknas
</shibmlpif>

<shibmlpifnot entityID>
<h1>Session invalidated</h1>
<p>Your session was already invalidated before your information could
 be examined for completeness.</p>
</shibmlpifnot>

</body>
</html>

...