Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

FörslagBeskrivningStatus
"Utkast" istället för "klarmarkerat"Möjlighet att kunna föra över betyg på modul i status "Utkast"GenomförandeKlart
ResultatnoteringarMöjlighet att få till överföring av resultatnotering från uppgift i Canvas till LadokGenomförandeKlartReleasenotes 

Januari 2022

...