Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


I tjänsten Digital tentamen ingår en integration mellan Inspera och Ladok. Denna integration skapar upp tentamenstillfällen i Inspera, hanterar vilka studenter som ska genomföra tentan samt möjliggör överföring av resultat från bedömd tentamen tillbaka till Ladok.

Kaltura
partner7
entryId0_ctowgkl5
Umeå universitet har gjort en video som visar flödet från Ladok till Inspera och tillbaka, du kan titta på den här: https://play.umu.se/media/t/0_ctowgkl5

...