Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Med Sunets tjänst för textmatchning kan du scanna av inlämnade textdokument dokument för att matcha texten mot en mängd olika källor. Med hjälp av algoritmer analyseras innehållet och du får en analysrapport som berättar vilka eventuella likheter som upptäckts. Med hjälp av rapporten kan du sedan göra en slutgiltig bedömning om det handlar om misstänkt plagiering eller inte. 

...