Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Molnbaserad SaaS (Software as a service) lösning
 • Löpande funktionsuppdateringar/versioner, patchar och buggfixar till systemet
 • Integration med lärplattformen Canvas
 • Integration med Inspera, Digital tentamen
 • Möjlighet att skicka in material för analys av enskilda arbeten även utanför lärplattformen
 • Möjlighet att boka kostnadsfritt webbinarium med möjlighet att ställa frågor minst en gång per termin
 • Support öppen för alla användare via support@ouriginal.com
 • Guider och manualer tillgängliga på underleverantörens hemsida

Ytterligare information om verktyget hittar du på underleverantörens hemsida

Ouriginals sida med frågor och svar
Ouriginals Guider och manualer