Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om lärosätet önskar ansluta till tjänsten kontaktar ni tjänsteförvaltare minette.henriksson@sunet.se 

  • Lärosätet väljer själv vilken månad som startdatum infaller (vilket blir den 1:a i vald månad).
  • Lärosätet väljer längd på avtalet
  • Startdatum väljer lärosätet.
  • Avtalslängd väljer lärosätet, dock som längst till den 1 september 2025.
  • Kostnaden baseras på antal helårsstudenter/år.
  • Tilläggsfunktioner kan väljas till. Integration mot Canvas samt Inspera ingår i avtalet, andra funktioner kan ingå mot en kostnad. Listan med tillgängliga tillägg samt priser hittas här 
  • Alla frågor om verktyget, support och manualer besvaras/tillhandahålls av leverantören för Ouriginal.

...