Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

När lärosätet ansluter sig till tjänsten finns möjlighet att även lägga till så kallade tilläggstjänsterTill tjänsten finns ett antal valbara tilläggsfunktioner. De tillägg som erbjuds hittas i listan nedan.

Önskar man i efterhand lägga till tjänster sådana  tjänster är det endast kundens utpekade kontaktperson för tjänsten (enligt avtalet) som kan beställa sådana tillägg, .
Detta sker genom att skicka en beställning via e-post till tjänsteförvaltaren minette.henriksson@sunet.se 

...

Tilläggsfunktioner som ingår utan extra kostnad

  • Integration mot Canvas
  • Integration mot Inspera

Lista med övriga

...

tilläggsfunktioner som kan beställas


NamnBeskrivningKostnadBeställning
IntegrationerTilläggstjänst för integrationer mot ex LMS eller verktyg för digital tentamen. Här finns en lista på vilka verktyg som Ouriginal erbjuder integration mot15% av den årliga licenskostnaden (per integration)
Beställs genom att den administrativa
kontakten vid lärosätet mejlar

Till Sunets tjänsteförvaltare (se ovan).

Submission size limit 75 Mbyte/doc
10% av den årliga licenskostnaden
Beställs genom att den administrativa
kontakten vid lärosätet mejlar
Till Sunets tjänsteförvaltare (se ovan).
Submission size limit 100 Mbyte/doc
10% av den årliga licenskostnaden
Beställs genom att den administrativa
kontakten vid lärosätet mejlar
Till Sunets tjänsteförvaltare (se ovan).
Submission size limit 200 Mbyte/doc
10% av den årliga licenskostnaden
Beställs genom att den administrativa
kontakten vid lärosätet mejlar
Till Sunets tjänsteförvaltare (se ovan).
Ouriginal metrics
10% av den årliga licenskostnaden
Beställs genom att den administrativa
kontakten vid lärosätet mejlar
Till Sunets tjänsteförvaltare (se ovan).
Utbildning på plats Leverantören Ouriginal kan bjudas in för att hålla utbildning under en dag
6450
6 450 kr (resekostnader tillkommer)
Beställs genom att den administrativa
kontakten vid lärosätet mejlar
Till Sunets tjänsteförvaltare (se ovan).
Utbildning onlineLeverantören Ouriginal kan bjudas in för att hålla utbildning online under en dag
4350
4 350 kr
Beställs genom att den administrativa
kontakten vid lärosätet mejlar
Till Sunets tjänsteförvaltare (se ovan).
Junior utvecklare

Beställs och betalas direkt till Ouriginal
Senior utvecklare

Beställs och betalas direkt till Ouriginal
Projektledare

Beställs och betalas direkt till Ouriginal
Indexering av backlog (per tillfälle)

Beställs och betalas direkt till Ouriginal
Kostnad lagring och backup av kundunikt lagrat material

Beställs och betalas direkt till Ouriginal