Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Till tjänsten finns ett antal valbara tilläggsfunktioner. De , de tillägg som erbjuds hittas i listan nedan. Då det är viktigt för Sunet att våra utbildningsstödjande tjänster kan integreras med varandra så ingick integration mot Canvas och Inspera som ett krav i upphandlingen. Därmed så ingår dessa integrationer i vårt avtal. Övriga integrationer är prissatta enligt nedanstående.

Önskar man lägga till sådana  tjänster några av dessa tjänster är det endast kundens utpekade kontaktperson för tjänsten (enligt avtalet) som kan beställa sådana tillägg.
Detta sker genom att skicka en beställning via e-post till tjänsteförvaltare minette.henriksson@sunet.se 

Tillägg som ingår utan extra kostnad för lärosätet

  • Integration mot Canvas (LMS)
  • Integration mot Inspera (Digital tentamen)

Lista med övriga tilläggsfunktioner som kan beställas

...