Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


En viktig del av en Sunettjänst är samarbete och utbyte via ett community. Vi bildar därför SUNAI, vilket blir är Sunets nätverk för akademisk integritet och tjänsten Textmatchning. Nätverket kommer att ledas av Sonja Bjelobaba lektor och forskare vid Uppsala universitet samt vice president för European Network for Academic Integrity (ENAI). Förhoppningen är att skapa en arena för utbyte inom området som inte bara fokuserar på att upptäcka plagiat utan även på arbetet med att förebygga plagiering.

Nätverket för tjänsten har ett eget forum på SUNET Forum, där de som önskar ingå i nätverket kan communityn kan bli medlem:

https://forum.sunet.se/s/sunai/