Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Engångsavgift: 10 000 kr 

Löpande avgiftermånadsavgifter:

KomponentPris
Grundavgift per HST12 öre per månad
Automatisk textning/transkribering93 öre per minut *
Manuell textning/transkribering40 kr per minut *

...