Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Alla Sunets kunder som har eller vill teckna avtal om playtjänsten.

Tjänsteförvaltare

Monika Allöv Andersson (monika.allov-andersson@sunet.se), Markus Schneider och Peter Häggstrand

Tjänsteägare

Per Nihlén (per@sunet.se)

Kostnader och avtal

Priser finns i nya avtalsmallen (2021-06-02).

...