Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Alla Sunets kunder som har eller vill teckna avtal om playtjänsten.

Tjänsteförvaltare

Monika Allöv Andersson (monika.allov-andersson@sunet.se), Markus Schneider och Peter Häggstrand

Tjänsteägare

Per Nihlén (per@sunet.se)

Kostnader och avtal

Priser finns i nya avtalsmallen (2021-06-02).

...

Komma igång

För att teckna zoomavtalplayavtal, skicka mail till till media@sunet.se

Följande uppgifter behövs för ett avtal. När vi fått era uppgifter fyller vi i ett avtal och skickar tillbaka för underskrift i två exemplar. Båda exemplaren skall skrivas på av avtalsansvarig /firmatecknare och skickas till Sunet, enligt instruktioner som skickas i samband med avtalet.

...