Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här ser du Sunets planerade roadmap för tjänsten DigitaltentamenDigital tentamen

BeskrivningStatus

Gå igenom kravspecifikationen från upphandlingen och säkerställa att punkterna uppfylls

hela året

Hjälpa nätverket med att sammanställa vilka tilläggstjänster som har valts och vilka funktionsalternativ som har (de)aktiverats

påbörjas Q2/2022

Utreda möjligheten att använda Insperas egna säkra webbläsare (IEP) samt utreda om tjänsten kan erbjudas som tilläggstjänst till befintliga avtalet.

 

Omarbete av författarverktyget, säkerställa att kraven i upphandlingen tillgodoses

 

...