Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Välj om skrivningspoäng ska sparas överhuvudtaget. (sparas i resultatnoteringen “skrivningspoäng”)
  • Vid sparande av skrivningspoäng, välj om resultatnoteringen för poäng ska skapas om den inte finns.
  • Vid skapande av resultatnotering, välj om poängen ska visas/döljas för studenten efter attestering.

Studenter

För att studenten ska kunna matchas med anmälan på aktivitetstillfället behöver studentens Ladok UUID (StudentUid) knytas till studenten vid inloggningen i systemet. Detta värde kommuniceras via attributet norEduPersonLIN i samband med att attribut släpps. Se vidare SWAMIDs rekommendationer How-To - Ladok StudentUID vid attributerelease - Sunet Wiki. OBS: Inspera klarar bara av ett värde i detta attribut, trots att standarden säger det kan vara multipla värden. För befintliga kunder kan detta innebära att en konvertering av befintliga studentanvändare behöver utföras av Inspera!