Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Image RemovedÅrets Sunetdagar kommer att ske på plats hos Mälardalens universitet, Campus Eskilstuna den 18-20 april.
Temat är Digitalisering av högre utbildning och forskning.

Anmäl dig till vår konferens om du också är intresserad av frågor som rör IT och digitalisering, träffa andra inom högskolesektorn och ta del av intressanta föreläsningar, demos och workshops.
OBS! Konferensen sker inte digitalt men v
i använder Zoom Events för att hantera din anmälan, kommunicera och för att ge en programöverblick. Som standard kommer vi inte att streama sessionerna.


Image Added

Anmäl dig redan nu!

...