Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Läs mer och anmäl dig till konferensen via Zoom Events.
För att anmäla dig loggar du in via länken nedan med hjälp av SSO (Single Sign On) där du anger din organisation.

Till anmälan (samt Programmet) för Sunetdagarna

Om du inte har inloggning till Zoom eller det strular på annat sätt vid anmälan, kontakta info@sunetdagarna.se  

...