Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Datum: 23–25 april 2024
Plats: Uppsala universitet
Anmälan: Konferensen är kostnadsfri men platserna är begränsade så vänta inte för länge med din anmälan. Sunetdagarna är fullbokade. Om du har anmält dig men fått förhinder ber vi dig att kontakta oss (maila info@sunetdagarna.se) så snart som möjligt så att de som står på väntelista kan få din plats. 

Anmälan stänger den 5 april klockan 13.00. Program och anmälan på sunetdagarna.se.

...