Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Datum och tid: 4–8 november 2024
Plats: Digitalt via Zoom
Anmälan: Ingen anmälan krävs. Sunetdagarna är kostnadsfria

Sunetdagarna är för dig som arbetar i en Sunetansluten organisation eller är intresserad av Sunets verksamhet.