Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Organisationens namn

?

Postadress

Organisationsnummer

Avtalsansvarig/firmatecknare/den som undertecknar avtalet

Administrativt ansvarig (service owner)

Namn?

E-post?

Telefon?

Kontaktuppgifter till driftcentral, helpdesk eller liknande

Namn?

E-post?


Tekniskt ansvarig

Namn?

E-post?

Telefon?

Säkerhetsfrågor (abuse)
E-post?
Fakturaadress och referens


Tilläggstjänst

För beställning av REACH i Sunet Play: Beställning REACH