Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
wget https://repo1.maven.org/maven2/org/eclipse/jetty/jetty-distribution/9.3.24.v20180605/jetty-distribution-9.3.24.v20180605.tar.gz
cd /opt/
sudo tar xvf ~/jetty-distribution-9.3.24.v20180605.tar.gz


Stoppa jetty (exempel nedan är för debian/ubuntu/centos)

Code Block
sudo /etc/init.d/jetty stop

...

Kopiera över jetty-base (där allt intressant finns) till den nya installationen, fixa rättigheterna och länka om jetty

Code Block
sudo cp -r jetty/jetty-base/ jetty-distribution-9.3.24.v20180605/
sudo chown -R jetty:jetty jetty-distribution-9.3.24.v20180605/
sudo rm jetty
sudo ln -s jetty-distribution-9.3.24.v20180605/ jetty

...

Code Block
JETTY_HOME=/opt/jetty
JETTY_BASE=/opt/jetty/jetty-base
JETTY_USER=jetty


Starta upp jetty igen (exempel nedan är för debian/ubuntu/centos)

Code Block
sudo /etc/init.d/jetty start

...