Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Kontaktpersonen:
  • ska kunna beskriva lärosätets/organisationens totala behov
  • ansvarar för förankring och spridning av behovsfångsprocessens resultat inom sin organisation
  • bör vara välkänd i relevanta samarbetsforum
  • har en löpande dialog med Sunet

Sunets kontaktpersoner

Organisation

Kontaktperson
Blekinge Tekniska HögskolaJohan Nordgren
Chalmers
Ingvar Andersson
Anna Kruus
Enskilda Högskolan Stockholm
Marianne Källberg
Peter Kim
Ersta Sköndal Bräcke HögskolaKlas Eriksson
Försvarshögskolan
Alex Sjöblom
Hans Wallin
Gymnastik- och idrottshögskolan
Fredrik Nilsson
Sebastian Zander
Göteborgs Universitet
Sören Ehrnberg
Tony Ottosson Gadd
Handelshögskolan i Stockholm
Kjell Franzén
Pär Kempe
Högskolan DalarnaMagnus Höglund
Högskolan i Borås
Anders Brännberg
Nicklas Hardman
Högskolan i Gävle
Mona Åkerman
JanNordin
Högskolan i Halmstad
Henrik Hallen
Line Lund
Högskolan i SkövdeMagnus Annerfalk
Högskolan Kristianstad
Matts Behrens
Christian Grieger
Högskolan VästRickard Norén
Johannelunds teologiska högskolaMarkus Holmström
Jönköping University
Stefan Henriksson

Torbjörn Hellman

Karlstads UniversitetMats Möller
Karolinska InstitutetJoakim Winter
KonstfackAnn Amling
KTHHans Wohlfarth
Kungliga KonsthögskolanFredrik Reuterswärd
Kungliga MusikhögskolanElisabeth Smedberg
Linköpings UniversitetJoakim Nejdeby
Linnéuniversitetet
Fredrik Oskarsson
Peter Bergehamn
Luleå Tekniska UniversitetDaniel Ström
Lunds UniversitetJohn Westerlund
Malmö Universitet
Åke Jansson
Magnus Wikforss
Mittuniversitetet
Mats Edin
Helena Wallskog
Mälardalens Högskola
Magnus Bodelsson

Daniel Blomberg

Röda Korsets Högskola
Johan Olofsson
Johannes Aurén
Sophiahemmet högskolaJoakim Lehnström
Stockholms konstnärliga högskola
Lars Lind

Zacharias Böhm

Stockholms musikpedagogiska institutIan Plaude
Stockholms Universitet
Meya Gülan Torun
Linn Myhrman
Sveriges Lantbruksuniversitet
Stefan Edholm
PetraLagerkvist
Södertörns HögskolaVeronica Waldemarson
Umeå Universitet
Sören Berglund
Therese Strandberg
Uppsala Universitet
Mia Lindegren
Lisbet Holmberg Stark
Örebro Universitet
Ann Öhrn
Daniel Skipper