Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tjänsten bygger på open source-företaget Kalturas plattform. Läs mer om Kaltura på deras webbplats.

Se aktuell status för tjänsten på status.sunet.se.


Navigering

Children Display