Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Logga in som admin i KMS på https://play.lärosäte.se/admin
 2. Konfigurera de globala inställningarna för AUTH såhär:

  Option

  Value

  authNAdapter

  SAML: SP Initiated

  authZAdapter

  SAML: SP Initiated


 3. Konfigurera modulen för SAML  såhär:

  Option

  Value

  enabled

  Ja

  metadataModeAutomatic

  enableMultiIdp

  Nej


  spMetadata (SAML metadata för tjänsten)

  Option

  Value

  name

  https://play.lärosäte.se

  host

  play.lärosäte.se

  relayState

  /

  nameIdFormatTransient
  certificatetryck generate certificate and key (om er Idp behöver en chain of trust för att fungera behöver ni ett certifikat från er certifikatleverantör. Sen fyller ni i public och private key manuellt)
  privateKey--


  automaticIdpMetadata (konfiguration för automatic discovery av Idp)

  Option

  Value

  metadataUrl

  http://mds.swamid.se/md/swamid-idp.xml

  refreshInterval

  86400

  discoveryServiceUrl

  https://service.seamlessaccess.org/ds/

  expiry345600
  supportedIdpListhttps://weblogin.lärosäte.se/idp/shibboleth (Leta efter de Idp du vill godkänna login från på denna sida https://mds.swamid.se/md/swamid-idp.xml Sök efter "md:EntityDescriptor entityID". Om fältet lämnas tomt godkänns login från alla SWAMID-anslutna Idp. Du kan lägga till flera Idp i en kommaseparerad lista)


  attributes (SAML mapping för användarnamn, förnamn, efternamn och email)

  Option

  Value

  userIdAttribute

  urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6

  firstNameAttribute

  urn:oid:2.5.4.42

  lastNameAttribute

  urn:oid:2.5.4.4

  emailAttributeurn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3


  defaultRole (standard application role sätts till viewerRole)

  Option

  Value

  allowDefaultRole

  Ja

  role

  viewerRole


  roleAttributes (här gör vi en konfiguration så att medarbetare får application role privateOnly och studenter får viewerOnly)

  Option

  Value

  attribute

  urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9

  value

  employee@lärosäte.se

  role

  privateOnly

  attributeurn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9
  valuestudent@lärosäte.se
  roleviewerOnly


 4. Skicka en beställning av tjänstemetadata för er playtjänst till operations@swamid.se
  Bifoga länken: https://play.lärosäte.se/saml/index/sp-metadata

...