Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Problemen med konvertering av filmer löstes igår men för närvarande går det inte att göra en livestreaming via playtjänsten. Felet är anmält till leverantören:

https://status.nordu.net/