Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sunet Play har en en tilläggsfunktion för undertextning i modulen REACH. I REACH kan man lägga in olika tjänsteleverantörer för undertextning. Det finns nu ett avtal med Kalturapartnern Amberscript som levererar maskintranskriberade och manuella undertexter.

Amberscript tar betalt per timme film som ska transkriberas.


TjänstPris
Automatisk undertextning

93 öre per minut*

Manuell undertextning40 kr per minut*

...