Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Jumbotron
titleDigital tentamen

Med Sunets tjänst Digital tentamen hanterar lärosätet hela processen för examination digitalt. Leverantör är norska Inspera Assessment och tjänsten finns för avrop sedan december 2020.


Varje lärosäte som är ansluten till vår tjänst för Digital tentamen har en egen instans av Inspera.


Sveriges lantbruksuniversitet

Lärosäten som använder Inspera via Sunet

Göteborgs universitet
Gymnastik- och idrottshögskolan
Umeå universitet
Malmö universitet
Luleås tekniska universitet
Försvarshögskolan
Högskolan Kristianstad
Linnéuniversitetet
Sophiahemmet högskola
Stockholms universitet
Lunds universitet
Karolinska Institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Karlstads universitet
Blekinge Tekniska Högskola