Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


SUNET Forum

Välkommen att gå med i nätverket för Digital tentamen som återfinns på https://forum.sunet.se/s/digital-tentamen. I forumet finns det möjlighet att ställa frågor, dela på goda exempel erfarenheter och samarbeta kring förbättringsförslag.

Nätverksmöten

Varannan onsdag (udda veckor), 13.00-14.00 träffas vi via Zoom för att diskutera aktuella frågor, ny funktionalitet och dela på erfarenheter. Gå med i nätverket via SUNET Forum för att se agenda och möteslänk.