Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Via LMS-tjänstens nätverk SALSA delar lärosätena erfarenheter och diskuterar funktion och utveckling av Canvasadaptern. Om de lärosäten som använder Canvasadaptern har idéer och förslag på hur adapterns funktion kan göras ännu bättre, ta i så fall kontakt med Tjänsteförvaltare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se. De förslag som kommer in behöver sedan undersökas vidare utifrån följande kriterier: 

Kriterier för utveckling

  1.  Är förslaget tekniskt genomförbart?
  2. Är utvecklingsförslaget något som Sunet anser förbättrar tjänsten?
  3. Är det tillräckligt många lärosäten som har behov av utvecklingen?
  4. Finns resurser för att satsa på utvecklingsförslaget?

Uppfyller förslaget samtliga fyra kriterier går Sunet vidare och undersöker behoven, samlar in krav och skissar på teknisk lösning. Finns det flera förslag från lärosätena behöver Sunet prioritera i vilken ordning de ska hanteras/genomföras. 

Utvecklingsförslag

Här hittar du en kort beskrivning av de utvecklingsförslag som framförts till Sunet och just nu är aktuella angående Canvasadaptern:


FörslagBeskrivningStatus
Lägga till studieort i kursnamnetHB har ett önskemål om att studieort ska läggas till sist i kursnamnet, detta skulle då styras lärosätesvis av en inställning. Men man vill inte att "huvudorten" ska med i något kursnamn utan bara om kursen ges på annan ort vilket då skulle kräva att man har en setting för det ortsnamn som ska ignoreras.Förslag
Samläsning för enstaka studenterKursadministrations applikationen skulle byggas på med möjlighet att lägga till enstaka studenter på en sektion dedikerad för tex uppsamlingstentor. Funktionen skulle först skapa upp en sektion och sedan lägga in studenten på sektionen. Sektionen kan då skapas och hanteras utan konflikt med integrationen i övrigt.Förslag
Tilldela studenter till quiz/uppgift med hjälp av grupperKursadministrations applikationen skulle då byggas på med möjlighet att lägga in studenter från en grupp till uppgift eller quiz. Gruppen måste då först vara skapad precis som en ”vanlig” Canvas grupp. Förfarandet skulle kunna vara att man först väljer vilken uppgift/quiz som avses sedan väljer man grupp och klickar ok, då läggs studenterna in på uppgiften/quizet.Förslag


Redan implementerat

FörslagBeskrivningStatus
Förenkla hantering av tillfälligt avstängda studenterI dagsläget behöver lärosätet hantera dessa manuellt i Canvas men önskemål finns om att adaptern skulle kunna hantera även detta.Implementerat
Endast en samtidigt roll vid tidig åtkomstI nuläget så är flödet att en student blir antagen och läggs in med rollen antagen, sedan registrerar studenten sig och läggs då också in med rollen registrerad, när sedan tidpunkten för rensning inträffar tas rollen antagen bort. Förslaget är att ändra detta så att när studenten registrerar sig så läggs studenten in med rollen registrerad men samtidigt så tas rollen för antagen bort. Dvs studenten kommer då endast att inneha en samtidig roll i Canvas. Om inte studenten registrerar sig så tas rollen bort per automatik precis som tidigare när datumet för detta infaller.Implementerat
Filtrera på utbildningstypGenom att lägga till en filtreringsfunktion på utbildningstyp kan lärosätet styra om man vill undvika att få kursrum skapade för olika typer av utbildningar, tex programtillfällen, utbytesstudenter mm. Listan fungerar som en "blacklist" dvs en tom lista släpper igenom allt.Implementerat
Avsluta studiedeltagande vid attesterat slutresultat på kurstillfälle

Ändringen består av att canvasadaptern lyssnar på händelsen “Attestering av resultat på hel kurs” och vid den händelsen så ändrar canvasadaptern status till avslutad på studentens enrollment i de kursrum där den kursen ges. Funktionen slås på med inställningen UseConcluded.

Implementerat
Avsluta studiedeltagande  på programtillfälleÄndringen består av att canvasadaptern lyssnar på händelsen “Avklarad på kurspaketering” och vid den händelsen så ändrar canvasadaptern status till avslutad på studentens enrollment i de kursrum där programtillfället ges. Funktionen slås på med inställningen UseConcluded.Implementerat
Hantera studenter i "manuellt skapade sektioner"Ändringen medför att om en student i ett kurstillfälle/programtillfälle finns i en manuellt skapad sektion (förutom den officiella sektionen) så avslutas studenten i samtliga sektioner (eller plockas bort vid avbrott tex). Funktionen slås på med inställningen EnrollmentsOtherSections.Implementerat